0

Vogelmuur eetbaar

Voedselbos Forest gardening (Robert Hart) Ecologie bij het bostuinieren bootsen we dus de layani structuur en functie na van ecosystemen zoals bossen en wouden. Het is daarom essentieel om de ecologie en de werking van een bos te begrijpen zodat een succesvol ontwerp kan gemaakt worden. Vier aspecten zijn daarbij van belang: de architectuur van het bos, de sociale structuur, de ondergrond en de evolutie (veranderingen in de tijd). Architectuur de architectonische kenmerken die van belang zijn bij het ontwerp van een bostuin zijn onder meer: de verschillende lagen der vegetatie (hoge bomen, struiken, kruidlaag. de structuur van het land (heuvels, hellingen, waterpartijen. de vegetatie dichtheid (woekeringen, open plekken. opvallende en verborgen patronen in de vegetatie (groepjes identieke planten, dode planten,.) en de algemene biodiversiteit (van plantensoorten, insecten, dieren,.). Bijvoorbeeld, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een structurele diversiteit in de vegetatie (dus polycultuur ipv monocultuur voor een toename van de vogel en insecten populatie zorgt, waardoor plagen en ziekten minder kans krijgen. De studie van het hoe en waarom planten precies samen groeien en op elkaar inwerken, is een belangrijke sleutel op het pad naar succesvol bostuinieren. Deze facetten bepalen ook de rol die elk organisme speelt binnen zijn gemeenschap. Het voedselweb is bvb. Een belangrijke ordening, een nuttige kringloop welke ontstaat uit de specifieke kenmerken van elk organisme onderling. Een gilde is dus een ecosysteem van samenwerkende, elkaar ondersteunende planten, schimmels, insecten en andere organismen (zie verder). We kunnen gilden ontwerpen waar planten in verschillende lagen en lichtsterkte gecombineerd worden, waar bvb.

vogelmuur eetbaar

Druiven snoeien de eigenwijze tuin

Een voedselbos vraagt (jaren) tijd om tot wasdom te groeien en optimale opbrengsten te leveren (vooral de hoogstam fruitbomen dan). Een voedselbos ziet er wat chaotisch uit (maar is het niet) door de vele lagen, de dichte begroeiing en de chop drop techniek. Iedereen met een stuk land kan bostuinieren en een voedselbos aanplanten. Dit kan zowel in kleine stadstuintjes, grote villatuinen, op braakliggende kavels, op verwaarloosde dijken, in grote parken of op akkers en boerderijen. Er hartfalen zijn bostuiniers die succes boeken op grote hoogtes (2000 meter in zilte kustgebieden of in koude regio's. In tropische gebieden kent bostuinieren ondertussen een lange geschiedenis van 1500 jaar en is er veel praktische kennis voorhanden. Een voedselbos kan eigenlijk in bijna elke klimaatzone opgezet worden, toch is het wat makkelijker in regio's waar de inheemse voedingsstoffen vegetatie van nature (loof)bossen en wouden zijn. Bostuinieren is niet noodzakelijkerwijs tuinieren in het bos, maar wel tuinieren als het bos. Het is ook niet nodig een reeds bestaand bos te hebben om te kunnen beginnen, maar het is wel mogelijk om een bestaand bos om te vormen tot een voedselbos. Bostuiniers gebruiken het bos als een ontwerp metafoor, als een basismodel die de structuur en de functie van een bos tonen, wat dan door nabootsing en door het aanbrengen van aanpassingen en verbeteringen tot een voedselbos uitgroeit en in allerlei menselijke behoeften voorziet. Bostuinieren kan ook op schaduwrijke plaatsen, maar de beste resultaten en hoogste opbrengsten komen als er ook voldoende zonlicht. Bostuinieren verruimt onze visie over wat allemaal mogelijk is om succesvol en makkelijk voedsel te telen en leert ons dat monocultuur, gemechaniseerde akkerbouw en olie- afhankelijke landbouw helemaal niet nodig (en zelfs desastreus en onproductief) zijn.

vogelmuur eetbaar

eettuinen dankzij permacultuur en bostuinieren, dus overal gratis en voldoende voedsel en bodemherstel. Opwaardering en verrijking van de bodem door mulchen en het belemmeren van erosie. Zonder gif betekent veilig en gezond voedsel: het gebruik van allerlei chemische bestrijdingsmiddelen en ggo gewassen is niet langer nodig of gewenst. Biodiversiteit stelt de (voedsel)toekomst veilig voor komende generaties door het gebruik van zaadvaste heirloom soorten en oude botanische rassen en zaden. Hernieuwd contact met moeder Aarde. Enkele mogelijke nadelen of bedenkingen: Zonder een goed doordacht ontwerp en de juiste aanplanting zal het voedselbos niet (autonoom en optimaal) functioneren. Een goed ontwerp maken, vraagt ofwel (een langere tijd) zelfstudie of workshops volgen, ofwel het inschakelen van een gecertificeerde permacultuur ontwerper. Bij grotere voedselbossen hangt er ook een behoorlijk prijskaartje aan vast (veel plantmateriaal, aardewerken, hulp,.). Een voedselbos aanplanten is een pak werk maar dit kan ook over de jaren gespreid worden (en is een ideale manier om vrienden bij het project te betrekken).

Eten uit een wilde tuin: vogelmuur le fabuleux jardin

Uien en sjalotten de eigenwijze tuin

Een gevarieerde tuin die zich grotendeels zelf in stand houdt (low input). Een sterk, gezond en krachtig ecosysteem met een grote biodiversiteit. Deze drie doelstellingen versterken elkaar wederzijds. Bijvoorbeeld: het samenbrengen van diverse gewassen maakt het makkelijker om een gezond, zichzelf in stand houdend ecosysteem te ontwerpen. En een gezonde tuin vraagt minder onderhoud. Echter, bostuinieren heeft ook hogere doelen. Zoals Masanobu fukuoka ooit zei: 'het uiteindelijke doel van de landbouw is niet het telen van gewassen, maar de ontwikkeling en vervolmaking van de mens.' hoe we tuinieren, weerspiegelt ons wereldbeeld. Het uiteindelijke doel van bostuinieren ligt niet alleen in de teelt van gewassen, maar in de ontwikkeling en ontdekking van nieuwe manieren van kijken, denken en handelen in de wereld. Bostuinieren schenkt ons een diepgewortelde, instinctieve ervaring sporten van ecologie in actie; leert ons hoe de planeet Aarde werkt en verandert onze zelfbeleving. Bostuinieren helpt ons om onze rechtmatige plaats belasting in te nemen als onderdeel van de natuur en leert ons om met haar samen te werken, in plaats van in te grijpen (als buitenstaander) in de natuurlijke wereld en de natuur te domineren. Enkele voordelen van een voedselbos: Een eetbare tuin zonder werk: na de ontwerp- en plantfase neemt de natuur over en doet dan het meeste werk (behalve oogsten, bijmulchen, snoeien en bijsturen).

De natuur toont hoe het wel moet. Duurzame systemen overleven dankzij de wisselwerking en uitwisseling tussen alle planten en bewoners van een plek. Een bos is een zelfvoorzienend systeem welke geen externe (menselijke) hulp behoeft om duizenden jaren te leven, te produceren en te groeien. De natuur doet dan al het werk voor ons! Waarom zou je de grond bewerken met zware en dure machines als de beste experts op het vlak van bodemverbetering al in de grond leven en werken, namelijk de regenwormen. Waarom zou je nog (chemisch) bemesten als de juiste planten en de afgevallen bladeren en geknotte takken alle nodige voedingsstoffen kunnen leveren. Waarom zou je nog giftige pesticiden en herbiciden gebruiken als bepaalde planten, insecten en dieren de schadelijke indringers en plagen opruimen. Waarom zou je nog ploegen en spitten als kippen kunnen ingezet worden die de grond losmaken en omwoelen terwijl ze ondertussen de larven opruimen en de pestcyclussen doorbreken. Bostuinieren is de natuur inschakelen om al het werk te laten doen door een uitgekiende strategie van observatie, nabootsing en juiste plantselectie. Bostuinieren is holistisch en driedimensionaal tuinieren. Een degelijke kennis van permacultuur is alvast een goede basis om een voedselbos aan te leggen. Niettegenstaande elke bostuinier een eigen, uniek ontwerpplan en doel heeft, toch beoogt bostuinieren in het algemeen drie primaire doelen: Hoge opbrengsten van diverse producten zoals voedsel, brandstof, vezels, veevoeder, meststoffen, geneesmiddelen en plezier (high output).

vogelmuur eetbaar

In het voedselbos groeien wilde eetbare planten, fruit, noten, groenten, kruiden, wortels, paddestoelen en andere nuttige gewassen. En de insecten, dieren en planten leven er samen, net als in natuurlijke ecosystemen, zoals bossen. Wanneer het voedselbos met zorg en kennis ontworpen wordt, dan zal er na verloop van tijd een mooie en gevarieerde eetbare tuin ontstaan die een hoge opbrengst levert en grotendeels zelf onderhoudend. Veel tuiniers werken hard om hun moestuinen te beheren en ongewenste planten weg te houden. Ze zijn dagelijks bezig met wieden, maaien, ploegen, zaaien, planten, spuiten, bemesten. Om de natuur in te tomen, de grond klaar te maken en wildgroei en plagen te vermijden. Dat kost veel werk, tijd en geld gewoon om tegen het natuurlijke ritme in te gaan. Het is veel logischer om samen te werken met de natuur en we kunnen haar neiging om vanzelf bomen en allerlei gewassen te laten groeien in ons voordeel gebruiken. Door het nabootsen van structuren en functies van ecosystemen zoals bossen, wordt het mogelijk ons te laten helpen door de kracht en de rijkdom der natuur. Wat is een voedselbos niet? Verschillende rijen bomen naast elkaar planten is geen voedselbos maar een boomgaard. Ook een boomgaard met verschillende planten onder de bomen is nog geen voedselbos.

Onkruiden voor distelvinken distelvinken Putters Jimmy

Heel veel van deze planten dienen als voedsel of geneesmiddel. Sommige planten lokken nuttige insecten, vogels en vlinders. Hier en daar slingeren met fruit goed behangen klimplanten hun ranken langs bomen en struiken. We herkennen winterharde kiwi's, druiven en passiebloem fruit. Op open plekken in het bos, waar meer zon is, groeien aardperen, Indiaanse aardappels, oerprei, wilde komkommer en vele andere vergeten groenten. Overal zijn bloemen zichtbaar in alle kleuren van de regenboog, een feest voor bijen en andere nuttige insecten. In de grond zitten eetbare bollen en knollen die de grond luchtig houden en ideaal wintervoedsel zijn. Dit is ongeveer hoe een eetbaar voedselbos er kan uitzien. De naam voedsel bos kan wat misleidend zijn omdat men de term wellicht associeert met een dichtbegroeid woud vol hoge bomen en veel schaduw. Maar veel voedselbossen lijken meer op een gevarieerd savanne-achtig landschap met open plaatsen, struiken, groepjes bomen en allerlei percelen en biotoopjes. Hoofdprincipes zijn onder meer het toepassen van polyculturen (ipv monoculturen) en het planten in gilden en verschillende lagen (zie verder). vogelmuur eetbaar

Ook wie te weinig afweet van permacultuur kan best eerst deze pagina lezen. Foto's in onderstaande tekst zijn klikbaar en worden dan vergroot. Hoofdstukken: de theorie de peilers Bijzondere percelen de praktijk Bronnen info de theorie forest gardening is about returning to a place of honoring our relationship and connection to nature, of sacred partnership with the living planet we comprise, and through these relationships reinventing and building. Beschrijving - wat - waarom - waar - ecologie - ontwerp - permacultuur Principes - praktische overwegingen Beschrijving Stel jezelf een bos voor waar bijna alles om je heen eetbaar voedsel. Grote volwassen fruit- en notenbomen hangen vol lekkere vruchten, zoet fruit en voedzame noten. Ze zorgen met hun bladerdek voor beschutting tegen wind en felle zon en brengen voedsel aan als hun herfstbladeren tot compost verteren. Overal hangen vruchten aan de vele takken, sommige al rijp en eetklaar, andere groeien nog even verder: appels, peren, kersen, pruimen, kaki, pecannoten, been walnoten, kastanjes. Verspreid in het bos groeien heesters, struiken en lage bomen die de gaten vullen in het bladerdak. Hun takken dragen frambozen, hazelnoten, tientallen soorten bessen en ook minder bekende vruchten, bloemen en noten die op verschillende tijdstippen van het jaar oogstklaar zijn. Een ruime selectie inheemse wilde bloemen, eetbare planten, kruiden en meerjarige groenten bedekken de bodem.

Zevenblad of Aegopodium podagria

Supermarkten verdwijnen want iedereen heeft voldoende biovoeding in de tuin. Voedseltransport verdwijnt, honger verdwijnt. Het voedselbos vraagt weinig werk en schedule veel mensen focussen nu op het ontplooien van hun creativiteit en duurzame oplossingen zoals groene en vrije energie. Het bewustzijn der mensen richt zich dan niet langer op angst, tekort, geld en schulden maar steeds meer op overvloed, delen, samenwerking en liefde. Onder meer aan de hand van het basiswerk van dave jacke en Eric toensmeier edible forest Gardens ) en de cursus van, geoff Lawton volgt op deze pagina een eerste (beperkte) kennismaking met en introductie tot het bostuinieren en de aanleg van een voedselbos. Inzicht in de ecologie, de wisselwerkingen en de onderlinge relaties in een bos vormen de basis om een werkzaam voedselbos op te zetten en productief te houden. Deze pagina behandelt enkel de aanleg van een voedselbos bedoeld als kleinschalig, zelfvoorzienend familiedomein. Voor het bostuinieren als grootschalig landbouwsysteem (agroforestry) verwijs ik naar de website van bvb. Een voedselbos steunt op enkele belangrijke peilers: eetbare, doorlevende en multifunctionele planten, permacultuur, polycultuur en de symbiose tussen planten- en dierenleven. Voor wie zich terdege wil verdiepen in deze boeiende en uitgebreide wereld zijn er tal van mogelijkheden beschikbaar, zoals opleidingen, boeken en video's (zie bij bronnen info). Raadpleeg ook de flora en permacultuur pagina's voor hulp bij het ontwerpen van een voedselbos.

vogelmuur eetbaar

De sleutel en de oplossing stuinieren en permacultuur, waardoor men met weinig werk toch een overvloed aan voeding, brandhout, geneesmiddelen en ander opbrengsten krijgt, ja zelfs nieuwe waterbronnen op het terrein. Bostuinieren is niks anders dan de aanleg van een eetbare en volledig autonoom werkende voedseltuin door de principes en werkingen van een bos na te bootsen. Met andere woorden: laat moeder Aarde en de natuur ons tonen en leren hoe het moet. Een goed aangelegd voedselbos vraagt (na enkele jaren) slechts een tiental uren werk en onderhoud per week. Bedenk eens wat kan gebeuren wanneer ieder gezin op Aarde 1 hectare grond krijgt waarop een eetbaar voedselbos en ecologisch huis(je) komt. We ruilen de zaden en planten met elkaar en helpen elkaar met het ontwerp, het toepassen van permacultuur principes en de grotere werken. Na enkele jaren produceert het voedselbos zoveel dat detoxen het gezin onmogelijk alles zelf kan opeten en verwerken. Dat is het begin van eeuwigdurende overvloed. De hectares worden groene paradijzen die organisch samensmelten tot ecodorpen. De vele voedselbossen zuiveren de lucht en het water en laten overal nieuwe bronnen ontspringen.

Kleefkruid en bijvoet: wildplukken in het bos

Voedselbos, the key to a free life is to stop consuming and start producing. We are not consumers, we are creators. Tom Hodgkinson, verhoogd het concept van een autonoom familiedomein die de bewoners voorziet in de belangrijkste basisbehoeften (onderdak, voeding, water, energie, verwarming, afvalbeheer,.) gaat terug tot voorouderlijke tijden toen ieder gezin in het dorp een eigen moestuin annex boomgaard had, brandhout sprokkelde in het nabijgelegen bos. En op vele plaatsen in de wereld halen mensen nu nog altijd hun voedsel en kruidenmiddelen uit de eigen huistuin of volkstuin (bvb. Rusland waar meer dan 35 miljoen families voedsel telen in hun dacha of moestuin). Wat betreft voeding, huizenbouw, energie- en watervoorziening. Is de westerse mens ondertussen volledig afhankelijk geworden van grote bedrijven, duur transport en de noodzaak om voortdurend (steeds meer) geld te verdienen door steeds langer en stressvoller te werken. Maar het zelfvoorzienend familiedomein kent nu een groeiende belangstelling dankzij onder meer de sterke en wereldwijde opkomst van permacultuur en het succes van. Anastasia boekenreeks (vooral in Rusland). Vele mensen nemen terug zelf verantwoordelijkheid voor de invulling van hun levensbehoeften en beginnen te tuinieren, leggen een moestuintje aan, plaatsen zonnepanelen, werken mee aan transitieprojecten, gaan ruilen en uitwisselen, bouwen een composttoilet, volgen een permacultuur cursus, enz. De bedoeling is evenwel niet om allemaal terug boer te worden en vele uren per dag bezig te zijn met voedsel te verbouwen. Het kan ook veel eenvoudiger zodat er voldoende tijd overblijft voor allerlei andere leuke bezigheden en recreatiemogelijkheden.

Vogelmuur eetbaar
Rated 4/5 based on 512 reviews
SHARE

vogelmuur eetbaar Otelin, Fri, May, 11, 2018

De roodbruine zaden zijn 0,9-1,3 mm groot. De plant geldt als een typisch onkruid. Grondbewerking is nodig om het biotoop van deze plant in stand te houden. Ze vormt snel zaden en is vaak én van de eersten die kiemt na een schoffelbeurt.

vogelmuur eetbaar Asumyx, Fri, May, 11, 2018

De bladeren zijn groen, eirond met een spitse top, en vaak gesteeld. De bloemknop is sterk behaard. Vogelmuur groeit in akkers, tuinen en ruigten. Bloemen, de vijf kroonbladen zijn wit en zeer diep ingesneden, waardoor het lijkt of er tien kroonbladen zijn. De kelkbladen zijn even lang, de helmknoppen zijn paars en op het bovenstandige vruchtbeginsel staan drie stijlen.

vogelmuur eetbaar Dojyr, Fri, May, 11, 2018

Vogelmuur stellaria media ) is een lage, eenjarige plant uit de anjerfamilie caryophyllaceae ). De bloeitijd loopt van januari tot december. De plant is vaak wijdvertakt, maar heeft slechts én wortelstelsel. De 3-40 cm lange stengels zijn groen of rood.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: