0

Symptomen zwangerschap begin

Overig: lengte, gewicht(sverloop logopedische zorg (bijvoorbeeld slikonderzoek). Doelstelling behandeling diëtist: handhaven/ verbeteren van een veilige opname van voeding en dranken met aandacht voor organoleptische en sociale aspecten. Handhaven/verbeteren van de voedingstoestand voorkomen dehydratie dieetkenmerken: consistentie: aangepast aan de soort slikstoornis en in blender overleg met logopedist energieverrijkt: basaalmetabolisme (Harris benedict) toeslagen eiwit: bij goede voedingstoestand 0,8-1.0 g /kg lichaamsgewicht. Bij ondervoeding: zie gewichtsverlies/ondervoeding aandacht voor voldoende vocht, voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Aandacht voor variatie (smaak en consistentie) binnen de mogelijkheden van het logopedisch advies Behandeltijd: zorgniveau 2 zie werkwijze diëtist. Bronnen: Franchimont h, boogaardt hca, ravensberg cd van. Slikproblemen bij verpleeghuisbewoners., multidisciplinaire richtlijn chronisch neurologische dysfagie bij verpleeghuisbewoners. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut/NPi; 2001 Kalf h, rood b. Slikstoornissen bij volwassenen: een interdisciplinaire benadering. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum Kalf,. (2014) kauw- en slikstoornissen. Informatorium voor voeding en diëtetiek wierda,.

symptomen zwangerschap begin

Informatie over jouw zwangerschap

Ten gevolge van hersenletsel of een aandoening van het zenuwstelsel ontstaan aansturingsproblemen van de spieren die betrokken zijn bij kauwen en slikken. Ook een operatie in het hoofd-/halsgebied, een plaatselijke beschadiging of belemmering kunnen kauw- en/of slikproblemen veroorzaken. Pijn, stress, angst en algehele malaise kunnen tevens leiden tot problemen met kauwen en slikken. Slikstoornissen kunnen zowel lichamelijke als sociale gevolgen hebben. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld moeite met kauwen, verslikken, beperkingen in de passage van voedsel door de mond- en keelholte en/of de slokdarm en/of ongewenst gewichtsverlies met (risico op) ondervoeding tot gevolg. Sociale gevolgen kunnen. Zijn dat het plezier in eten en drinken verloren gaat waardoor het gebruik van maaltijden aan tafel met anderen vermeden wordt (sociaal isolement). Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: na het ontstaan van de slikstoornissen, waarbij mensen een eenzijdige voeding tot zich nemen én indien het vooruitzicht is dat deze situatie langer dan 1 week zal blijven bestaan. Of na diagnose/ het aanpassing van de voedingsconsistentie door de logopedist. Indien op voorschrift van de logopedist geen orale voeding toegediend mag worden en er sprake is van actief beleid waarvoor sondevoeding gestart gaat worden. De diëtist adviseert over (de opbouw van) de soort en hoeveelheid sondevoeding (zie voedingsstoffen kunstmatig toegediend) indien er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van 5 binnen 1 maand of 10 binnen 6 maanden en/of een te laag lichaamsgewicht (18-65 jaar: bmi 18,5 kg/m2. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: onderliggende aandoening, eventuele comorbiditeit symptomen: slikstoornis medicatie/therapie: psychofarmaca, make anti-cholinergica of een combinatie chirurgische, radio-, chemotherapie of een combinatie aard van behandeling (in opzet curatief of palliatief).

symptomen zwangerschap begin

, obstipatie, vermoeidheid laboratoriumgegevens: afhankelijk van de aandoening; zie desbetreffende wijzer medicatie/therapie: indien van toepassing/behandelbeleid (revalidatie, actief, comfort. Overig: lengte, gewicht(sverloop) fysieke en/of mentale beperkingen doelstelling behandeling diëtist: handhaven/verbeteren van de voedingstoestand, waarbij functionaliteit en de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staan. Doelstelling afhankelijk van het zorg- of behandelbeleid en de keuzes van de patiënt zelf ethisch gezien. Behandel- en dieetkenmerken: leveren van een bijdrage aan het integrale zorg- of behandelbeleid (ook bij verandering van het probleem en/of nieuwe problemen) afhankelijk van de ziekte of aandoening, bijvoorbeeld chronische  obstipatie, decubitus, copd, parkinson en gewichtsverlies/ondervoeding : zie desbetreffende wijzer. Bijzonderheden: de beleidsbepaling van de behandeling is een multidisciplinaire aangelegenheid. Bij het vaststellen van het zorg-/behandelplan dienen bewoner en/of familie/vertegenwoordiger, verzorgende, verpleeghuisarts, diëtist, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut te worden betrokken. Andere disciplines op indicatie. Het is belangrijk dat het verzorgend personeel de bewoner observeert ten aanzien van het voedingsgedrag (monitoren intake, gewicht, gedrag rondom eetmomenten etc.). Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor Verpleeghuisgeïndiceerden. Utrecht: 2001 Nijs ka, graaf C de,. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. 2006;332:1180-4 Richtlijn ondervoeding bij de geriatrische patiënt nederlandse vereniging voor Klinische geriatrie (nvkg) 2013 / Aangepast december 2015 Slikstoornissen volwassenen Algemeen Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd.

Symptomen endometriose - endometriose Stichting

Nierbekkenontsteking (Pyelonefritis symptomen, oorzaak

De behandeling van deze cliënten is vanuit de co morbiditeit veelal van multidisciplinaire aard. Centraal staat dat de behandeling een positieve bijdrage levert aan de functionaliteit en de kwaliteit van leven van de cliënt. Waar mogelijk draagt de behandeling zo bij aan het verhogen van de autonomie van de cliënt en de participatie in de samenleving. Aspecten, die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van voedingsproblemen en problemen met de voedingstoestand zijn: eet- en drinkvoorkeuren, samenstelling/consistentie van de voeding, gebitstoestand, kauw- en slikproblemen, smaakveranderingen, psychosociale problemen. Wijze van toediening van de voeding, ambiance en presentatie van de maaltijden. Lichaamshouding bij eten en/of drinken, beperkingen arm- handfunctie (bijv. Bij cva, cognitieve problemen met apraxie) aandoeningen waarbij verlies aan voedingsstoffen optreedt of verhoogde harde voedingsbehoefte (zoals bij decubitus, copd, ziekte van Parkinson, na operatie, bij lichamelijke-/ psychische onrust, darmklachten met (chronische diarree). Overige medische problemen zoals oedeemvorming(benauwdheid misselijkheid maag-darmklachten en obstipatie, polifarmacie en depressie maar ook mobiliteitsbeperkingen. Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: volgens protocol instelling: voor het leveren van een bijdrage aan de integrale diagnostiek en behandeling. Bij een screeningsuitslag ondervoed of hoog risico op ondervoeding via een gevalideerd screeningsinstrument. Bij risico op refeeding.

Refeedingsyndrome: Treatment considerations based on collective analysis of literature case reports. Nutrition 26 (2010, feb 156-167. Ismail sk, kenny. Review on hyperemesis gravidarum. Best Practice research Clinical Gastroenterology 2007, vol. 21 no 5: 755-769 Jager-Wittenaar h, holm. Thuisbehandeling van patiënten met hyperemesis gravidarum. Beschrijving van een multidisciplinair behandelprotocol. Ned Tijdschr diëtisten 2002;57:125-9 de actualisering van Hyperemesis gravidarum is gerealiseerd in door Manon Groenewold, diëtist Universitair Medisch Centrum Groningen  en Annemiek van Wegberg, diëtist Radboud Universitair Medisch Centrum Aangepast op geriatrische en oudere cliënt met co morbiditeit en voedingsproblemen volwassenen Algemeen: deze cliënt kan. Bij aanvang van de zorg dient gescreend te worden op de voedingstoestand gericht op (het risico op) ondervoeding  en in het bijzonder het risico op Refeeding (o.a. Bij spoedopnamen).Voeding is een belangrijk onderdeel voor de totale zorg voor de geriatrische cliënt en oudere met comorbiditeit.

Bipolaire stemmingsstoornis of manisch-depressief-syndroom

Bijzonderheden: hervoeden kan leiden tot het refeedingsyndroom. Adviseer een vitaminen- en mineralensupplement specifiek voor zwangeren totdat sapkuur een volwaardige orale voeding bereikt is adviseer 400 mg tot de 8e week in de zwangerschap adviseer 10 µg vitamine d tijdens de gehele zwangerschap. Vitaminen- en mineralen supplement specifiek voor zwangeren bevatten doorgaans 10 µg vitamine. Totale parenterale voeding heeft niet de voorkeur wegens risicos op complicaties enterale voeding bevordert de tolerantie van herstart van normale voeding aandacht voor gebitsverzorging Bronnen: Stokke g, gjelsvik bl, flaatten kt, birkeland e, flaatten h, trovik. Nutritional treatment by nasogastric tube feeding: a 10-years retrospective cohort study. Lindsey j, wegrzyniak, repke j, ural. Treatment of Hyperemesis Gravidarum. Obstetrics gynecology 2012, volume 5 no 2: 78-84 Matthew a, dowswell t, haas dm, doyle m, omathúna. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy (review). Boateng bs, sriram k, meguid mm, crook. symptomen zwangerschap begin

Behandeltijd: zorgniveau 2, zie werkwijze diëtist. Bijzonderheden: behandeling is bij voorkeur multidisciplinair. Bronnen: Cereda e, gini a. Disease-Specific, versus Standard, nutritional Support for the Treatment of Pressure Ulcers in Institutionalized Older Adults: a randomized Controlled Trial. Jags rechts 2009 (57 13951402 Schols jmga, heyman h, meijer. Nutritional support in the treatment and prevention of pressure ulcers: An overview of studies with an arginine enriched Oral Nutritional Supplement. Journal of Tissue viability. 2009 (18 72-79 Schols jmga, meijer ep. Een Europese richtlijn over voeding en decubitus. 2007 (32 100-03 de actualisering van Decubitus is gerealiseerd door Jolanda gebben, diëtist Cicero zorggroep mede namens het netwerk Diëtisten Geriatrie en Ouderen ( dgo ) Aangepast op yperemesis gravidarum volwassenen voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: na het stellen van de diagnose. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: hyperemesis gravidarum, eventuele comorbiditeit symptomen: misselijkheid, excessief braken, gewichtsverlies, dehydratie, ketonurie, elektrolytstoornissen laboratoriumgegevens: natrium, kalium, fosfaat, magnesium, glucose medicatie: anti-emetica overig: lengte, gewicht(sverloop zwangerschapsduur, tijdsduur braken, voorgeschiedenis (hyper)emesis, gebruik vitamine / mineralensupplement, gebruik alternatieve middelen en/of behandelingen zoals gember. Doelstelling behandeling diëtist: na intraveneuze dehydratie en herstel van vocht- en elektrolytendysbalans en ketosis verbeteren van de voedingstoestand verminderen van klachten als misselijkheid en braken bereiken van normale gewichtstoename voor zwangere dieetkenmerken: een volwaardige voeding conform behoefte tijdens de zwangerschap energie: basaalmetabolisme (Harris benedict) toeslagen.

Artsenwijzer diëtetiek - algemene symptomen

Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a joint who/FAO/unu expert Consultation. Geneva, world health Organization, 2007;. De actualisering, afbuigende groeicurve/groeiachterstand is gerealiseerd door joanne Olieman, diëtist Erasmus mc-sophia mede namens Kinderdiëtetiek overleg diëtisten Academische ziekenhuizen (kodaz). Aangepast op, decubitus volwassenen, voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: preventie bij patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van decubitus: indien er sprake is van (risico op) ondervoeding gemeten met een gevalideerd screeningsinstrument indien er sprake is van ongewenst gewichtsverlies van 5 binnen. Behandeling: bij decubitus graad iii/IV bij decubitus graad I/II: indien er een onvoldoende voedingsscore. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: decubitus, graad, afmeting, onderliggende aandoening, eventuele comorbiditeit laboratoriumgegevens: albumine, crp, hemoglobine, transferrine, lymfocyten, totaal cholesterol medicatie: corticosteroïden, cytostatica, slaapmedicatie, pijnmedicatie, rustgevende medicatie, medicatie tegen spasmen, antistollingsmedicatie, antimicrobiële medicatie, antimycotica, medicatie bij hartfalen, cardiostimulantia, diuretica overig: lengte, gewicht(sverloop eventueel wondmateriaal. Behandeling: bijdragen aan het herstel van de decubitus. Dieetkenmerken: preventiebehandeling graad i en ii energie volgens behoefte: rustmetabolisme buikvet (berekend met bijvoorkeur de who formule of gemeten) toeslagen Eiwitverrijkt: 1,2 tot 1,5 g/kg actueel lichaamsgewicht (bij ondergewicht (bmi 20) en overgewicht (bmi 30) gewicht in deze formule corrigeren naar gewicht bij respectievelijk bmi20. Behandeling graad iii en iv energie volgens behoefte: rustmetabolisme (berekend met bijvoorkeur de who formule of gemeten) toeslagen eiwitverrijkt: 1,5-1,7 g/kg actueel lichaamsgewicht (bij ondergewicht (bmi 20) en overgewicht (bmi 30) gewicht in deze formule corrigeren naar gewicht bij respectievelijk bmi20 en bmi30) vochtverrijkt: 2-2,5.

symptomen zwangerschap begin

Bijzonderheden: leeftijdscorrectie bij exprematuren ( 2 jaar het aantal weken te vroeg geboren aftrekken van de kalenderleeftijd er bestaan speciale groeicurven voor prematuren (gewicht onder de 1500 g en blijdorp zwangerschapsduur 38 weken turkse en Marokkaanse kinderen (van 1-20 jaar) en voor kinderen met bepaalde syndromen. Bronnen: Hulst jm, zwart h. Dutch afrijden national survey to test the strongkids nutritional risk screening tool in hospitalized children. Clinical Nutrition 2010 Feb;29(1 106-11.Epub 2009 Aug. Van den Elzen. Failure to thrive: van symptoom naar diagnose. Meer K de, taminiau jajm. In: Taminiau jajm, meer K de et al, editors. Werkboek enterale voeding bij kinderen. Amsterdam: vu boekhandel / Uitgeverij.; 1997; 9-18. Zie ook hecht c, weber m,. Disease associated malnutrition correlates with length of hospital stay in children.

Symptomen Zwangerschap symptomen Zwangerschap

Algemene symptomen, afbuigende groeicurve/groeiachterstand kinderen, voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: Acute ondervoeding, kinderen 28 dagen en 1 jaar: gewicht naar leeftijd -2. Kinderen 1 jaar: gewicht naar lengte -2 sd (prestatie-indicator). Alle kinderen: portfolio 1 sd afbuigende groeicurve in 3 voorafgaande maanden. Chronische ondervoeding, alle kinderen: lengte naar leeftijd -2. Kinderen 4 jaar: lengte naar leeftijd.5-1 sd afbuiging in 1 jaar. Kinderen 4 jaar: lengte naar leeftijd.25 sd afbuiging in 1 jaar. Risico op ondervoeding, een hoog risico (4-5 punten) op basis van. Strongkids op ondervoeding is een indicatie voor behandeling. Relevante gegevens voor de diëtist: diagnose: onderliggende aandoening, eventuele comorbiditeit symptomen: anorexie, braken, diarree, koorts, frequente infecties, voedingsprobelemen, zoals voedselweigering medicatie/therapie: indien van toepassing overig: lengte, gewicht(sverloop groeicurve, aantal weken te vroeg geboren, mate van een eventuele vochtbeperking, eventuele zuurstofbehoefte. Doelstelling behandeling diëtist: bereiken van een goede groeicurve. Dieetkenmerken: energieverrijkt: rustmetabolisme (Schofield) toeslagen (inclusief inhaalgroei) eiwitverrijkt: afhankelijk van leeftijd, ziekte en vorm van ondervoeding (acute ondervoeding 9-11,5 energie eiwit, chronische ondervoeding 11-15 energie eiwit) vocht: indien wenselijk vochtbeperkt bij onder andere hartfalen en bronchopulmonale dysplasie. Behandeltijd: zorgniveau 2 zie werkwijze diëtist.

Symptomen zwangerschap begin
Rated 4/5 based on 758 reviews
SHARE

symptomen zwangerschap begin Ejorod, Sat, May, 05, 2018

Daarnaast kun je sommige dingen gaan aanzien voor symptomen van een zwangerschap, terwijl ze eigenlijk een andere oorzaak hebben. Ga bij vreemde, onverklaarbare klachten dus altijd naar de huisarts of doe voor de zekerheid een zwangerschapstest. De eerste zwangerschapssymptomen, in de eerste weken van de zwangerschap zijn er een aantal symptomen waaraan je kunt herkennen dat je zwanger bent.

symptomen zwangerschap begin Koqikyp, Sat, May, 05, 2018

Wel symptomen, maar niet zwanger, wist je dat je lichaam je aardig voor de gek kan houden? Als je heel graag zwanger wilt worden kun je zwangerschapsverschijnselen krijgen, zonder dat je zwanger bent. Dit heet ook wel schijnzwanger.

symptomen zwangerschap begin Arykuqat, Sat, May, 05, 2018

Deze signalen en symptomen kunnen betekenen dat je zwanger bent, maar het hoeft niet zo te zijn. Je kan bijvoorbeeld ook een griepje onder de leden hebben en daardoor s ochtends misselijk zijn. Wil je zeker weten of je zwanger bent? Doe dan een zwangerschapstest.

symptomen zwangerschap begin Ihakima, Sat, May, 05, 2018

De eerste zwangerschapssymptomen kunnen je laten merken dat je zwanger bent. Een zwangerschapstest geeft duidelijkheid, maar er zijn ook andere manieren waaraan je een zwangerschap kunt herkennen. Sommige vrouwen voelen vanaf het eerste moment dat ze zwanger zijn, anderen hebben het pas in de gaten na een aantal maanden. Lang niet iedereen heeft namelijk last van de bekende zwangerschapssymptomen.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: